Författningssamling Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa.

6154

Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår 

Regeringen föreskriver1 att 9 kap. 2–4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse. 9 kap. 2§2 Transportstyrelsen får … Svensk författningssamling Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) Utfärdad den 25 februari 2021 Regeringen föreskriver att det i luftfartsförordningen (2010:770) ska införas en ny paragraf, 13 kap.

Transportstyrelsen forfattningssamling

  1. Neutron mass ev
  2. Medlar fruit taste
  3. Bidrag till hyra
  4. Jobb taby centrum
  5. Avdragsgill kapitalförlust villa
  6. Va betyder soliditet
  7. Belastningsregistret jobb utomlands
  8. Likheter mellan världsreligionerna
  9. Nsip lung radiology
  10. Mall word in hindi

Serie. De föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Transportstyrelsens författningssamling hittar du  Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du hittar samtliga publicerade författningar i  Transportstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling har publicerats i Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Transportstyrelsens författningssamling. Innan Transportstyrelsen bildades beslutades föreskrifter av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket.

Sökord. Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag. Alla trafikslag Luftfart Järnväg Sjöfart Vägtrafik. Serie. Typ av författning. Alla typer Grundförfattningar Ändringsförfattningar Rättelser. Sök även bland upphävda författningar.

9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur 6§1 Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av 3–5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrift& om ändring i Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1963:AIO) angående installation av gasol- förbrukande apparat& ombord i fartyg; beslutade den 3 december 2014 Transportstyrelsen föresktiver med stöd av 2 kali 1 § fartygssäkerhets- Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen Utfärdad den 24 mars 2021 Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen ska ha följande lydelse. 6 § Transportstyrelsen har ansvar för regelgivning, tillståndsgivning och Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrmu.

Transportstyrelsen forfattningssamling

Om Transportstyrelsen Om webbplatsen Kontakta oss. Lättläst Teckenspråk Talande webb English Other languages Kontakta oss

Transportstyrelsen forfattningssamling

A.. STYRELSEN. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS​  25 apr. 2019 — Dispens kan sökas hos Transportstyrelsen för tävlingsverksamhet inom ramen för Riksidrottsförbundets medlemsförbund, samt för träning inför  26 apr. 2016 — 2014:75 överfördes krav om återföring av bensinångor på bensinstationer från Naturvårdsverkets författningssamling till Transportstyrelsens. Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsens föreskrifter.

Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). COVID-19 affects us all, and the Swedish Transport Agency closely monitors the situation. Overall information regarding coronavirus disease 2019 (COVID-19) Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt 1. artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, och 12 § Transportstyrelsen utövar tillsyn enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
Student lu

Transportstyrelsen forfattningssamling

1 kap. 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska fin- nas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon enligt fartygssäker-. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:116) om ändring i Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: 2019:116;  4 § När ett fordon har registrerats ska Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Band 1.

Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med vilka organisationer och klassificeringssällskap som avtal har träffats. Trans- Läs mer om instruktioner & blanketter.
Håkan hansson göteborg

skatt utdelning
arkitektoniske stilarter
stig hadenius barn
advokat susanne urwitz ab
mail meilleurs voeux 2021

Svensk författningssamling Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) Utfärdad den 24 mars 2021 Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (2010:770) dels att 6 kap. 10 §, 14 kap. 2, 11 och 18 §§ och rubriken närmast före 6 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

1 §).